Заходи

Міжнародна конференція “Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

1. Модерні і постмодерні стратегії ідентичності.
2. Проблеми ідентичності в сучасній Україні.
3. Націоналізм в епоху наднаціональності.
4. Ідентичність Чужого і “чужі” ідентичності в Європі.
5. Топос “малої Вітчизни”.
6. Проблеми релігійної ідентичності.
7. Проблеми ідентичності і культурна традиція.

Ця конференція є форумом, який надає науковцям можливість презентувати власні наукові дослідження та обмінюватися знаннями, що стосуються міждисциплінарного підходу до проблематики культурної ідентичності. В рамках цієї конференції обговорюються різні аспекти європейської та української ідентичності. Ми плануємо запросити філософів, теоретиків і істориків культури, політичних аналітиків, соціологів, істориків, філологів та представників інших галузей знань, інтереси яких стосуються питань, що виносяться на обговорення в рамках даної конференції. Також вона може бути використана як платформа для обміну результатами досліджень, що проводяться вченими з різних країн (України, Польщі, Білорусі, Грузії, Чехії, Греції, Литви).

 

Міжнародна конференція “Україна та європейські цінності: політика, культура та освіта”

1. Європа як соціокультурний конструкт: історія, сучасність та майбутнє
2. Політика в ЄС та Україні
3. Європейська культурна політика
4. Модернізація українського суспільства
5. Розвиток освітніх програм з європеїстики

Ця конференція стане заключним форумом, який підсумовує результати проекту та визначить перспективи подальшої наукової, академічної та громадської діяльності в галузі європейських студій. Також ця подія має на меті надати науковцям можливість обмінятися знаннями та ідеями щодо сутності Європи та її цінностей, відносин між ЄС та Україною, формування демократичної політичної культури та інституцій в Україні, розробки європейських освітніх програм. Також вона може бути використана як платформа для обміну результатами досліджень, що проводяться вченими з різних галузей науки та різних країн (України, Польщі, Білорусі, Грузії, Чехії, Греції, Литви). Очікуваний результат цієї конференції – встановлення контактів та партнерських відносин між дослідницькими групами різних наукових та наукових установ. Також ми очікуємо ідей щодо подальшіих досліджень та освітніх проектів.

 

Семінар “Чому європейські цінності мають значення? Рекомендації щодо проведення уроків з європейських студій”

Під час цього семінару вчителі шкіл отримають методичні рекомендації щодо організації уроків з європейських студій для школярів різних вікових груп. Беручи до уваги можливості обробки інформації та пам’ять, вчителі отримують необхідну довідкову інформацію для кращого розуміння шляхів, якими вони можуть скористатися під час навчання. Після вивчення довідкової інформації щодо теми “Чому європейські цінності мають значення”, цей семінар спиратиметься на інформацію, яка може бути впроваджена в спеціальні навчальні програми. Шкільні вчителі будуть ознайомлені з різними стилями навчання, стратегіями вивчення та особливостями індивідуального підходу, а також краще зрозуміють, що вони можуть зробити, щоб реалізувати ефективне навчання. Під час семінару вчителі з Рівного та Хмельницької області отримають корисні поради щодо створення Інтернет-курсу для школярів про практичне значення європейських цінностей. Шкільні вчителі отримають дорожню карту для впровадження нових навчальних практик у процесі навчання, які потім вони зможуть використовувати для кращого проведення уроків, присвячених проблематиці європейських цінностей.

 

Круглий стіл “Професіоналізм, етика та цінності державної служби: досвід ЄС”

Дискусійний блок 1. Досвід ЄС в сфері реформування державного адміністрування.
Дискусійний блок 2. Наукова підтримка модернізації державної служби в Україні.
Дискусійний блок 3. Проблема високої кваліфікації державних службовців і культурна традиція.
Дискусійний блок 4. Антикорупційна політика в Європейському Союзі.

Цей круглий стіл має на меті надати можливість державним службовцям та науковцям обмінятися знаннями та досвідом щодо перебігу реформ у сфері державного управління та державної служби. На цьому круглому столі ми розглянемо практику ефективного впровадження державної служби ЄС, таку як професіоналізм, етика та цінності державної служби. Ми обговоримо шляхи подолання корупції на державній службі та оцінку ефективних інструментів боротьби з цим явищем. Основна увага буде зосереджена на представленні позитивного досвіду Східної Європи. Останнім часом зростає інтерес та обговорення нових моделей модернізації навчання та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні. Особливу увагу під час дискусій буде приділено проблемам діагностики та розвитку управлінських навичок державних службовців в Україні на прикладі ЄС.