Команда проекту

Віталій Лебедюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології та національної безпеки, декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». 10 років академічного стажу. Назва кандидатської дисертації: «Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу» (10 лютого 2012 року). Наукові зацікавлення: методологія порівняльних досліджень, європейські студії, політичні партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, демократизація та політична трансформація, кількісні методи аналізу, аналіз публічної політики.

Дмитро Шевчук

доктор філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного університету “Острозька академія”. 12 років академічного стажу. Назва докторської дисертації “Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз)” (28 квітня 2015 року). Наукові зацікавлення: сучасна політична філософія, методологія культурології, проблеми ідентичності, культурні і політичні процеси в Цетрально-Східній Європі.

Олена Шершньова

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія». 12 років досвіду викладання у вищій школі. Назва кандидатської дисертації «Механізми державного управління у сфері інформаційного забезпечення туристичної діяльності (на прикладі Рівненської області) (захист 15 жовтня 2010 року). Наукове зацікавлення: інформаційна безпека в ЄС та пострадянських країнах, сталий розвиток місцевих громад в ЄС та Україні, ІКТ для сталого розвитку, політика в місцевих громадах в ЄС та Україні, трагедія громад та її уникнення, проблеми цінностей в громадах.