Курси

Викладач: Дмитро Шевчук (спів-викладачі: Віталій Лебедюк, Олена Шершньова)

Тема 1: Європа як культурна ідея та політичний проект
Значення Європи. Ідея європейської спільноти Жана Моне. Класичні теорії європейської інтеграції. Європа як "незавершена пригода" (З. Бауман). Поліс та філософія як джерела європейської ідеї. Ментальна географія. "Видимі" і "невидимі" межі Європи. Європа як "уявлена" спільнота. Європа регіонів. Європа як політичний та геополітичний проект в 21 столітті.

Тема 2: Культурні цінності Європи
Поняття "культурної цінності. Основні європейські традиції та система цінностей (грецька та римська традиції, юдео-християнська традиція, Європа та іслам). Цінність індивідуальності. Цінність розуму. Цінність самореалізації. Культурні конфлікти цінностей: історичний і сучасний контексти. Розмаїття цінностей в сучасній ЄвропіThe diversity of values in contemporary Europe.

Тема 3: “Культура має значення”: цінності і розвиток європейських країн
Цінності і людський прогрес. Множинні модерності в Європі. Проблема універсальності європейських цінностей. Позиції, цінності, переконання та еволюція демократичних інституцій. Культура меншин і порядок суспільства.

Тема 4: Процес європеїзації
Основні аспекти європеїзації. Цінності і політика європеїзації. Європеїзація і європейська інтеграція. Європеїзація і публічна політика. Європеїзація та її вплив на нові демократії.

Тема 5: Європейські цінності і модернізація
Основні моделі модернізації. Модернізація як поширення цінностей. Процес модернізації та економічні зміни. Просвітництво в Європі: політичні, культурні та соціальні зміни. Модерні соціаьні уявлення. Модернізація в європейських країнах. Три хвилі модернізації. Модернізація Східної Європи.

Тема 6: Європейські цінності та освіта
Цінності в процесі навчання. Цінності академічного життя та університетів. Болонський процес і творення європейського простору вищої освіти. Європейські освітні програми. Поширення цнностей через освіту.

Тема 7: Чи існує загальна європейська політична культура?
Свобода, справедливість та відповідальність. Свобода і верховенство закону. Значення політичної культури для творення об'єднаної Європи. Європа культур чи культура Європи? Євроскептицизм. Європейський соціальний огляд в 28 демократіях. Історичні і культурі межі Європи.

Тема 8: Вивчення європейської політичної культури
Коріння поняття "культури" від Аристотеля до Токвіля та ін. Особивості політичної культури: від загальних спостережень до аналізу кейсів.

Тема 9: Демократизація і політична культура
Автономія медіа і свобода преси. Медіація і політична легітимність. Вимога відповідальності. Система цінностей в Східній Європі в глобальній перспективі. Демократія в Європі: порівняння Сходу і Заходу.

Тема 10: Громадянське суспільство і політична культура
Громадянське суспільство. Неурядові організації. Волонтерські організації. Самоорганізація спільнот. Політична культура та інтереси груп. Основні риси політичної культури в Європі. Форми і тренди політичної активності.

Тема 11: Економіка і політична культура
Політика та економічна культура в Європі. Основний аргумент: лібертаріанські та підприємницькі цінності мають значення. Підприємницькі цінності. Кількісний запит.

Тема 12: Європейське громадянство
Ідея європейського громадянства. Суверенітет європейських країн. Первинні і вторинні ідентичності. Національна ідентичність і європейська ідентичність. Нації в сучасній Європі. Громадянство без спільноти.

Тема 13: Конституція Європи
Конституційний трактат - основні елементи. Конституція Європейського Союзу - історія і перспективи. Дискусії довкола Європейської Конституції. Чому Європа потребує Конституцію? (Ю. Габермас)

Тема 14: Цінність діалогу і соціальні комунікації
Мова ширшої соціальної комунікації. Філософія діалогу і принципи етики. Діалог і конфлікт цінностей в сучасних суспільствах. Деліберативна демократія. Основні концепції деліберативної і агоністичної демократії.

Тема 15: Розширення ЄС в 21 столітті
ЄС і його сусіди. Відносини ЄС і Туреччини. ЄС і Балканські країни. Асоційоване членство в ЄС. Європейський Союз і виклики 21 століття. Безпека в Європі. Демографічна ситуація. Ресурси і перспективи економічного розвитку. Конфлікти в Європі і питання розширення ЄС.
Викладач: Олена Шершньова (Співвикладачі: Віталій Лебедюк, Дмитро Шевчук)

Тема 1: Студії з культурної ідентичності: мультидисциплінарний підхід
Культурна антропологія і дослідження культурних меж та змін. сила культурної ідентичності між тенденціями локалізації та глобалізації в Європейському Союзі. Місцева ідентичність та історична пам'ять про спільноту. Відносини та взаємодії між культурою та ідентичністю. Роль лінгвістичних, соціальних, політичних, психологічних та релігійних факторів.

Тема 2: Конструювання ідентичності в Європі
Дискурс творення ідентичності в ЄС. Виклики для європейської ідентичності. Три концепції європейської політичної ідентичності: (1) творення спільної "європейської Батьківщини"; (2) Європа "малих батьківщин"; (3) європейський конституційний патріотизм. Парадокси політики ідентичності. Ідентичність національних держав. Смисл "національності" в розумінні громадян. Державна інституціоналізація колективної пам'яті. Ідентичність в членство в ЄС. Ідентичність громадян ЄС. Що таке європейська ідентичність?

Тема 3: Нероздільна Європа: питання політики ідентичності в Європейському Союзі
Європейська ідентичність і пошуки легітимності. "Політика визнання". Широке розмаїття versus конституційний патріотизм. Вплив нового націоналізму та політики ідентичності на культурну політику в Європі та за її межами. Фундаментальні цінності в процесі ідентифікації в сучасних національних державах. Концепції ідентичності як нові виклики для Ради Європи. Чи має європейська ідентичність витіснити національну? Чи може вона доповнити або змінити національну? Яка має відбутися трансформація? Чи буде європейська ідентичність постнаціональним типом ідентичності?

Тема 4: Європейська ідентичність як політичний інструмент та політична візія
Джерела та умови політики ідентичності. Вивчення політичної значимості колективної ідентичності. Ідея та ідентичність нації. Створення політичної ідентичності: протиставлення національно-державного будівництва та регіональної інтеграції. Труднощі та особливості побудови наднаціонального співтовариства. Історико-географічні та соціально-політичні характеристики Європи як континенту "множинної ідентичності" територіальних та історичних регіонів на місцевому, регіональному та національному рівнях. Національні ідентичності та ідея європейської єдності: міфи та сентименти за нацією.

Тема 5: Націоналізм в сучасній Європі
Націоналізм в Європі: історичні аспекти. Основні концепції виникнення націоналізму в Європі. Трансформації націоналізму в пост- модерний час. Переобрамлений націоналізм. Правий екстремізм в Європі. Націоналістичний популізм в Європі. Економічний націоналізм та розвиток.

Тема 6: Ідентичність і міграція в Європі: мультидисциплінарні перспективи
Ідентичність та культурне розмаїття: концептуальні переплетіння. До нового лексикону та концептуальної граматики, щоб зрозуміти «мультикультурні проблеми». Дискусії про ідентичність та пцінності у мультикультурних спільнотах. Особистість та маргіналізація: мігранти як Інші. Я та Інший в пост-сучасних європейських суспільствах. Процеси побудови та деконструкції гендерних ідентифікацій в контексті сучасних міграцій. Ідентичність та членство в ЄС. Ідентифікація та символи.

Тема 7: Мапування Східної Європи: соціальні уявлення та проекти інтеграції.
Мапування Східної Європи: політична та культурна картографія. Уявлення про Східну Європу: питання дискурсивної та наративної ідентичності. Основні геополітичні моделі Центрально-Східної Європи. Концепція Центрально-Східної Європи Єжи Ґедройця. Вишеградська група (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина). Відносини Росії та Європи: історичні та сучасні аспекти. Україна і проект Міжмор'я.

Тема 8: Мультикультурні спільноти в Європі: основні моделі
Мультикультуралізм як відповідь на культурне розмаїття. Основні концепції мультикультуралізму. Залучене громадянство. Риси мультикультурних спільнот в Європі. Критика мультикультуралізму. Поразка мультикультуралізму? Альтернативні мультикультурні та мультинаціональні політики.

Тема 9: Толерантність і цінність Іншого
Філософські концепції толерантності. Нав'язлива толерантність. Проблема автентичної толератності. Толерантність як необхідний елемент модерних суспільств. Толератність як цінність сучасної Європи.

Тема 10: Образ Ворога в Центрально-Східній Європі
Інший як ворог. Конфлікти в Центрально-Східній Європі. Балканський конфлікт. Конфлікти в пострадянських країнах. Українсько-російський конфлікт. Образ Ворога як елемент пропаганди. Стереотипи і дискурсивна ідентичність.

Тема 11: Політика пам'яті і конструювання європейської ідентичності
Індивідуальна і колективна пам'ять. Колективна пам'ять та ідентичність. Учасники історії та діалог спогадів. Пам'ять і травма в Європі. Політика пам'яті і Голокост. Велики Голод в Україні та дискурс європейської колективної пам'яті. Пам'ять, політичні зміни та інтеграція в ЄС.

Тема 12: Релігійна ідентичність. Діалог між державою та релігією.
Релігійний спадок в Європі: короткий вступ в історичний контекст. Релігійна ситуація в сучасній Європі. Релігійні інституції в європейських країнах. Релігійні відмінності та екуменізм. Розвиток демократичних цінностей і релігія. Релігія та європейська інтеграція. Секуляризм в сучасних європейських країнах. Релігійна освіта в школах.

Тема 13: Дискурс ісламу в Європі
Іслам в Європі: історичні аспекти. Іслам в Європі: статистичні дані vs реальність. Іслам і його цінності. Мусульманське населення в сучасних європейських країнах. Антимусульманські протести: причини і наслідки. Євроіслам.

Тема 14: “Культурні війни” і конфлікти цінностей
Конфлікти цінностей. Релігійні війни в Європі. Конфлікти в Європі в 20 столітті. Дві культурні війни в сучасній Європі: постмодерний релятивізм vs. захисники традиційної моралі; культурне розмаїття vs. національна монокультура. Небезпека європейських культурних війн. Шляхи подолання конфліктів цінностей.

Тема 15: Культурна політика Європейського Союзу
Культурна політика як елемент інтеграції та розвитку країни. Європейські програми розвитку культури. Культурна політика ЄС між творенням спільнот і розвитком ринків. Культурний сектор як джерело креативної економіки, стимулятор зростання в Європі та творення медіа програм.
Викладач: Віталій Лебедюк (спів-викладачі: Дмитро Шевчук, Олена Шершньова)

Тема 1: Теорії європейської інтеграції до та після комунізму
Філософський сенс політичної та громадянської євроінтеграції – від Заходу на Схід. Історичні передумови та теоретичне моделювання європейської інтеграції (від середньовіччя до Лісабонського договору). Сучасні автори про проблему філософії європейської інтеграції. Європейська культурна модель. Пан’європейський маніфест як філософсько-політична альтернатива. Європейське громадянство в рамках законодавчої бази. Теорії європейської інтеграції як союзу між знаннями, політичними діями, духовністю, рівновагою, доброю волею та законністю.

Тема 2: Соціокультурні аспекти переходу в країнах Центральної та Східної Європи
Встановлення демократичного режиму в колишніх авторитарних суспільствах. Соціокультурні чинники та політичні системи. Політична культура як серія соціальних цінностей, вірувань та ставлення до політичних систем та її функцій. Основні політичні цінності. Демократична ресоціалізація. Нерівність та бідність. Політичні еліти та прямі демократичні процеси. Чи є у нас громадянський дух у сенсі «Європейський»? «Повернення до Європи» країн Центральної та Східної Європи.

Тема 3: Політичний перехід та стан демократії в Центральній та Східній Європі: між надіями та розчаруваннями
Конституційний лад та інституційна структура. Копенгагенські критерії. Консолідовані демократії та напівконсолідовані демократії. Розширення ЄС та конституції Центральної та Східної Європи. «Дефіцит демократії» в інституційній структурі ЄС. Парламент ЄС та повсякденне життя громадян. Політичні зміни з можливими обмеженнями демократії (демократія в Словаччині та особливо в Угорщині та Польщі). Партійні системи та ідентифікація учасників у країнах ЦСЄ. Вплив інтеграції ЄС на партійну систему. Громадянське суспільство, громадянські свободи та права людини. Національні та етнічні меншини. Націоналізм і елітарно-популістський маятник.

Тема 4: Вибори, виборчий процес та участь у Центральній та Східній Європі
Однопалатні законодавчі органи (Угорщина, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія) та двопалатні законодавчі органи (Чехія, Румунія, Польща). Виборчий процес у країнах ЦСЄ. Е-голосування. Вибори до Європейського парламенту та регіональні вибори у державах-членах ЄС. Явка виборців на парламентських виборах у країнах ЦСЄ. Демократичні цінності та активна участь громадян у політиці.

Тема 5: Корупція та захоплення держави в посткомуністичній Європі
Причини корупції. Сприйняття громадянами корупції. Наслідки корупції в країнах ЦСЄ. Приватні інтереси та розподіл державних грошей. Якість державних інституцій. Між локалізованим і повномасштабним захопленням. Корупційні схеми патронажу в країнах ЦСЄ. Контрактна мережа організацій. Елітна група в структурі державних закупівель. Вплив коштів ЄС на корупцію в Центральній та Східній Європі. Корупційний контроль та трудова міграція. Ефективність антикорупційних заходів.

Тема 6: «Шок» та «Терапія»: політична постсоціалістична трансформація у країнах Східної Європи
Системні зміни та функціонування економіки. Стратегії економічного зростання. Економічні реформи. Політика трансформації та стратегія розвитку. Структурні зміни в посткомуністичних суспільствах. Лібералізація та вільний ринок. Перерозподіл ресурсів і цінність правосуддя. Інтернаціоналізація посткомуністичних товариств.

Тема 7: Пасивні та активні впливи ЄС: випадок Східної Європи
Моделі європейського впливу. Концепція пасивного та активного впливу. Вплив на уряди. Конституційний процес у посткомуністичних країнах та європейський вплив. Вплив ЄС на реформу держави та економіки. Дебати щодо європейського впливу та система важелів.

Тема 8: Процес створення інституцій у посткомуністичних країнах
Комуністична спадщина та зміна посткомуністичних режимів. Реконцептуалізація режиму. Європейські стратегії просування демократії в посткомуністичних країнах. Основні теорії демократичного інституту. Реалізація принципів побудови демократичних інститутів у посткомуністичних країнах.

Тема 9: Демократичні інститути та їх значення (громадянське суспільство та верховенство права)
Основні моделі громадянського суспільства. Громадянське суспільство та соціальний розвиток. Контрдемократія та громадський контроль. Соціальні проекти та мережа комунікацій. Програми ЄС з розвитку громадянського суспільства. Верховенство права як фундаментальний елемент демократичного суспільства. Права людини.

Тема 10: Посткомуністичні країни як європейські кордони
Проведення прикордонних та культурних досліджень соціальної та культурної ідентичності. Ідея європейських кордонів. Посткомуністичні країни та їх соціокультурна ідентичність. Україна-Білорусь-Молдова як європейські кордони та їх інтеграція в ЄС.

Тема 11: «Оксамитові» революції та політичні перетворення
Концепція «Оксамитової революції». Громадський опір у Європі. Випадок польської солідарності. «Оксамитова революція» і кінець комунізму в 1989 році. Революція троянд в Грузії. «Помаранчева революція» в Україні 2004 р. Ефект «Оксамитової революції».

Тема 12: Український Євромайдан
Угода про асоціацію Україна-Європейський Союз. Причини Євромайдану. Єврореволюція. Реальні та символічні ландшафти Євромайдану. Пожвавлення європейської ідеї та цінностей. Розуміння Євромайдану: погляд з боку ЄС та Росії.

Тема 13: Відносини між Україною та Європейським Союзом
Історія відносин між ЄС та Україною (ранні відносини, відносини після «Помаранчевої революції», період президентства Януковича, період президентства Порошенка), Угода про партнерство та співробітництво (1994 р.), Європейська політика сусідства, Угода про асоціацію (AA). Економічні відносини. Перспективи членства України в ЄС.

Тема 14: Європа та українсько-російська криза
Історія українсько-російських конфліктів. «Рускій мір» як геополітичний проект. Випадок Криму та Донбасу. Війна на Донбасі та позиція ЄС. Виклики безпеки в Європі.

Тема 15: Громадянська освіта та пропаганда демократичних цінностей у Європі
Роль громадянської освіти в Європі. Сприяння європейським фундаментальним цінностям. Освітні товариства. Неформальне навчання як вектор громадянської власності на місцевому рівні. Демократія, економічна стабільність та громадянська освіта. Використання європейського досвіду в Україні.