Про проект

Назва проекту: Студії європейських цінностей та ідентичності (587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Період реалізації проекту: 1 вересня 2017 року – 31 серпня 2020 року

Отримувач гранту: Національний університет «Острозька академія»

Цілі та завдання проекту:
– підвищення обізнаності цільової аудиторії у сфері досліджень європейських цінностей та ідентичностей, відносин ЄС та ЄС-Україна на основі нових технологій навчання;
– ініціювати активну громадську дискусію щодо європейських цінностей та політики ідентичності на місцевому, регіональному та національному рівнях;
– залучення академічного співтовариства, громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та представників інститутів, зацікавлених у сталому розвитку України, на основі європейських цінностей, які забезпечать європейські стандарти життя та гідне місце України в світі;
– координація партнерської співпраці щодо інформування суспільства щодо європейської інтеграції України між органами влади на регіональному рівні, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими установами.

Цільова група:
Проект має 4 основні цільові групи: студенти університету; вчені та експерти, члени зацікавлених установ; державні чиновники, практики з України та країн-членів ЄС, члени НУО та користувачі Інтернету.

Види діяльності:
– 3 навчальних курси для студентів різних спеціальностей: політології, міжнародних відносин, культурології, журналістики;
– навчальні матеріали за результатами проекту у вигляді навчального посібника, інтернет-сторінки, а також масового відкритого онлайн-курсу «Що ми маємо знати про Європу та її цінності?»;
– 2 статті в наукових виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science, де будуть представлені результати досліджень, що супроводжуватимуть реалізацію даного проекту;
– 2 міжнародні конференції, присвячені проблемі культурної ідентичності, європейським цінностям та освіті, тренінг для вчителів, круглий стіл для представників місцевого самоврядування, громадських активістів, науково-педагогічних працівників.

Очікувані результати:
– підвищення інтересу студентів, аспірантів, молодих вчених до теми європейських цінностей та ідентичності та просування ідеї об’єднаної Європи;
– отримання адекватного рівня інформації про освіту молоді в дусі загальноєвропейських цінностей, заохочення партнерських відносин з європейськими молодіжними громадськими організаціями, підтримка курсу України на інтеграцію до європейських структур. Підвищення інтересу до академічної мобільності молодих дослідників у Європейському Союзі;
– створення нових типів дослідницьких завдань на інтернет-сторінці MOOC або проекту, що включає в себе освітню та інформаційну складову, архівні матеріали про дослідження, Інтернет-платформу для обміну знаннями з найбільш актуальних питань ЄС та європейських цінностей та ідентичності;
– проведення дослідницької діяльності на теми про Європейського Союзу, європейських цінностей та ідентичності.

Загальний бюджет проекту: 18 144,00 євро
– грант ЄС: 13 608,00 євро
– внесок партнерів (співфінансування): 4536,00 євро