Розпочалося читання навчального курсу «Європейська політика ідентичності»

Курс дозволяє студентам краще зрозуміти основні питання, якими займається мультидисциплінарна галузь студій культурної ідентичності в ЄС. Лектори звертатимуть особливу увагу на етнополітичну ситуацію в Європі, основні процеси, пов’язані із формуванням європейської ідентичності, які відбуваються в сучасних європейських країнах. Також студентам буде запрезентовано етнополітичні процеси та можливі проблеми, пов’язані з ними. В рамках курсу будуть вивчатися теми, пов’язані із “культурними війнами” як конфліктами цінностей у сучасній Європі. Отримані знання та вміння будуть корисні для ефективної міжкультурної комунікації, реалізації державної міграційної політики, встановлення відносин між державою та релігійними громадами, впровадження політики ідентичності та пам’яті, подолання конфліктів у полікультурних суспільствах.

Викладачі:
Віталій Лебедюк, кандидат з державного управління, доцент кафедри політології, декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»
Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія».
Олена Шершньова, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія».

Опис курсу: Освітній компонент складається з 3 ECTS (лекції – 30 годин, семінари – 24 години, 36 годин самостійна робота (науковий проект).