Розпочалося читання курсу «Європа після комунізму: демократична культура та інтеграція»

Курс дає краще розуміння процесу побудови інституцій у посткомуністичних країнах та ролі громадянської освіти в Європі та пропагування європейських фундаментальних цінностей. Він описує демократичну культуру та інтеграцію в Європі після комунізму, «оксамитові» революції та політичні перетворення, які мають багато спільного та відмінного від сучасної українсько-російської кризи, що важливо для чіткого розуміння студентами сучасної ситуації в ЄС та Україні. Вивчення цього курсу дає знання та навички щодо ефективної діяльності у сфері державної політики та громадянського суспільства, спілкування з владою, впровадження досвіду успішного розвитку демократичної культури та модернізації політичних інститутів.

Викладачі:
Олена Шершньова, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія».
Віталій Лебедюк, кандидат з державного управління, доцент кафедри політології, декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»
Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія».

Опис курсу: Освітній компонент складається з 3 ECTS (лекції – 30 годин, семінари – 24 години, 36 годин самостійна робота (науковий проект).