Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта: матеріали Міжнародної наукової конференції

В збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», яка була проведена в Національному університеті «Острозька академія» 5 червня 2020 року в рамках проекту «European Values and Identity Studies» (587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMOMODULE). Автори зосереджують увагу на актуальних проблемах європейський студій. Зокрема, роглянуто питання суті європейських цінностей, поширення євроскептицизму, формування європейської ідентичності, культурні та освітні проблеми, які постають перед європейськими суспільствами.

Покликання на збірник тез у форматі pdf